Hovedopptak barnehager 2021/2022

Hovedopptak barnehager 2021/2022

Søknadsfrist for opptak i Tollmoen/Egga barnehage er 01.03.21

Det anbefales at nettleseren man bruker i forbindelse med søknaden bør være Chrome.

Er det problemer med søknadsprosessen ta kontakt med sektorkontoret skole, oppvekst og kultur v/Håvard Tidemann, telefon: 74 81 32 35

Nærmere opplysninger om barnehageplass fås ved henvendelse til barnehagestyrerne

Tlf: 74 81 33 70(Egga) og 74 81 33 75(Tollmoen)

Klikk her for å komme til siden søk barnehageplass