Høring på nye veinavn

Høring på nye veinavn

Meråker kommunestyre vedtok 26.04.21 å legge følgende nye veinavn ute på høring for publikum:

Sentrum: Pyntbakkan, Øvre Trollaveien, Nedre Trollaveien,
Fagerlia: Litjsetervollveien, Storbrenna, Nedre Steinbrottveien, Øvre Steinbrottveien, Bjørnsmyrbrottet, Stakkstongveien, Bjørgbekkveien,
Fersdalen: Finskebukta, Pålsvika, Pålsvikkjølen, Nordmarkveien, Skillerbekkveien, Lomtjønnfloa, Vestre Vargmyrveien, Østre Vargmyrveien
Teveldalen: Løkkveien, Dragdokkveien, Grensdalsveien, Feskhusveien,
Tevellia: Kløftmyrveien, Tevellia, Slåttengveien, Brentkjølen, Ol-Andersabekken, Kvennhusveien, Litjliveien,

Forslag til veinavn
Tittel Publisert Type
Vargmyrfeltet Fersdalen

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vargmyrfeltet Fersdalen.pdf
Spakvika

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Spakvika.pdf
Trollaveien

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trollaveien.pdf
Tevellia

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tevellia.pdf
Fagerlia nedre

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlia nedre.pdf
Fagerlia øvre

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlia øvre.pdf
Funnsjøen

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Funnsjøen.pdf
Teveldal

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Teveldal.pdf
Pyntbakkan

05.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pyntbakkan.pdf

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@meraker.kommune.no innen 24.06.2021.

Informasjon: Frode Aune, 91726723, frode.aune@meraker.kommune.no
Meråker kommune