Har du husvære å leie ut til kommunen?

Har du husvære å leie ut til kommunen?

Da vil vi gjerne høre ifra deg. Meld inn via vedlagte skjema og så tar vi kontakt. 

Skjema