Grustaket stengt

Grustaket stengt

På grunn av ferieavvikling blir grustaket stengt i følgende uker:

Uke 30 og 31.

(22 juli til og med 2 august)