Gjerdeveileder

Gjerdeveileder

Meråker kommune har utarbeidet en gjerdeveileder med tips og råd for praktisk gjerding.

Trykk på bildet for å få opp gjerdeveileder

Trykk på bildet for å få opp gjerdeveilederen. 

 

Les mer om gjerding her.