Forventet redusert framkommelighet på veier i Meråker til helgen.

Forventet redusert framkommelighet på veier i Meråker til helgen.

Fylkeskommunen har i dag sendt ut varsel til Veitrafikksentralen og kommunen om mulig utfordrende forhold på fjellvegene i Meråker til helgen, noe som kan føre til redusert framkommelighet.

Dette gjelder Fylkesvei 6770, 6774 Stordalen og Fylkesvei 6772 Fersdalsvegen fra Grova skisenter og inn.

Årsaken til dette er at isbrua på veien holder på å gå i oppløsning, i tillegg er det forventet store nedbørsmengder i form av regn.

Vegdekket vil kunne gå ytterligere i oppløsning. Værmeldingen sier at nedbøren etter hvert vil gå over til snø, opp til 50 cm.

Entreprenøren har aksjon på bortledning av vann, men på grunn av store snømengder kan det bli meget utfordrende.

Brøyting uten isbru er ikke enkelt.

Dette vil kunne gi utfordringer med å holde vegene kontinuerlig åpne varsles det kommunen i dag.