Forsinket utsendelse av kommunale avgifter

Forsinket utsendelse av kommunale avgifter

Normalt blir kommunale avgifter sendt ut 15 mars, men i år vil avgiftene for første halvår komme først uka etter påske.

Dette på grunn av omlegging av avgiftssystemet kommunen bruker.

NB! For kombinasjonseiendommer vil forskriften om vann og avløpsgebyrer gjelde fra 01.07.2022.