For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen i bruk SMS-varsling

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen i bruk SMS-varsling

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler eierrepresentant og/eller regningsmottaker eller kontaktperson med tilknytting til eiendommen.

I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Det vil si at vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil
Hvis du mottar en sms som du mener ser sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan vi nå deg?

Det finner 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2. www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte mobilnummeret du svarte via, eller evt. Det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.

Har du spørsmål ta kontakt med oss på telefon 74 81 32 20