Folkehelse – tiltak i fjellet

Folkehelse – tiltak i fjellet

Meråker kommune har folkehelsemidler for tiltak i fjellet, fortrinnsvis klopplegging, tilgjengelig.

Hvordan søker jeg om folkehelsemidler?

Send en kort og beskrivende søknad til: postmottak@meraker.kommune.no 

Frist: 1.oktober 2020

Ta gjerne kontakt med Frode Aune for mer informasjon.

E-post: frode.aune@meraker.kommune.no

Telefon: 917 26 723

Meråker kommune

Kulturadministrasjonen