Fare for flom og ras

Fare for flom og ras

Meråker kommune ønsker å varsle om at det er om fare for flom og jordras fra og med onsdag 12. januar 2022.

I tillegg er det meldt om fare for snøskred, nivå 4.

Bakgrunn for varselet er store nedbørsmengder som i starten vil komme som regn og i slutten av uken som snø.

Vi oppfordrer til at stikkrenner, rør og sluk sjekkes på egen eiendom.

Med de nedbørsmengdene som er meldt har vi forberedt oss, og vi vil gjøre så godt vi kan for å holde kommunale veier åpne og kjørbare, men vi klarer ikke å være på alle plasser samtidig.