Endring i dagskvote på rype

Endring i dagskvote på rype

For de som jakter rype i januar og februar settes det ny dagskvote i 2020

For rypejakt i januar og februar 2020 etter kommuneavtalen, har hver jegere en dagskvote på 2 ryper (lirype og fjellrype tilsammen) 

Kvoten kan ikke overføres eller samles sammen for flere dager.