Ekstremværet GYDA- Statusrapport Meråker kommune 13.01.2022

Ekstremværet GYDA- Statusrapport Meråker kommune 13.01.2022


 

Ny oppdatering klokken 20:00

Torsbjørkveien stengt ved Kvisla

Etter utglidning av topplag i skråning ved Kvisla ble Torsbjørkveien stengt ca. kl. 16:00 i dag. Omkjøring vil være via Eggaveien og Blæstervoldveien for de som skal innover til Torsbjørkdalen.

Fra kl. 22:00 torsdag 13. januar til kl. 06:00 14. januar vil Eggaveien være stengt fra Eggakrysset og opp til grustaket. Veien vil bli befart og eventuelt åpnet kl. 06:00. Omkjøring i dette tidsrommet vil være Eggaveien til Kvernmoen og ned Kvernmobakken (Farstadbakken).

Arbeid med opprydding vil starte når dagslyset tilsier det.

Status klokken 13.00

Veier:

E14 er stengt

Info om akutthjelp/legehjelp når E14 er stengt

Dersom E14 blir stengt i lengre tid, har vi beredskap for lokal legevakt og alternativ transportløsning ved akuttmedisinske tilfeller. Her vil man ta i bruk luftambulanse eller omkjøringsveier via Sverige.

Politiet er stasjonert med egen enhet i Meråker til vi er tilbake til «normalen».

Fylkesveiene:

FV 6778 Hamran, lite framkommelig ca. 2-3 km inn fra stasjon. Varslet og det arbeides med å rette opp.

Kommuneveier:

Jonsmoveien stengt – berørte innbyggere er varslet.

Gudåveien ved bru over Gudåa stengt -  berørte innbyggere er varslet.

Utglidning ved Eggaveien følges opp. Det har vært kontakt med NVE og kommunen har fått en foreløpig vurdering. Veien er ikke stengt, men vil bli fulgt opp og det gjøres fortløpende vurderinger.

Ol-Jensaveien har skader, men veien er ikke stengt. 

Skole:

Deler av undervisningen gis digitalt til elevene. Enkelte lærere underviser fra hjemmekontor.

Annet:

Et hus i Gudå er på forhånd «evakuert» ut fra tidligere erfaringer

En evakuert fra campingplass.

Det er kommet inn vann i noen kjellere/hus i Meråker.

Det kan se ut som at vannstanden i Stjørdalselven er på vei ned i Meråker.