Ekstraordinær båndtvang for hunder fra 12.mars

Ekstraordinær båndtvang for hunder fra 12.mars

Ekstraordinær båndtvang for hunder gjelder fra i dag 12.03.20 - 31.03.20. Gjelder områder i Meråker nord for E14/Stjørdalselva. 

Hvorfor innføres ekstraordinær båndtvang?

Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder. Beiteforholdene har medført at reinen trekker ned mot bebyggelse og utfartsområder.

Les mer om bakgrunn for båndtvangen, unntak m.m.  (PDF, 472 kB)