Dialogmøter i forbindelse med KPA 2024-2036

Dialogmøter i forbindelse med KPA 2024-2036

Desember/januar 2022/2023 gjennomfører vi dialogmøter/informasjon med ulike grupper og interessenter i kommunen. Dette i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 2024-2036. 

I møtene blir det gode muligheter for spørsmål, dialog og medvirkning.

Møtene er annonsert 🔗 her på kommunens hjemmeside, og i tillegg på kommunens Facebook.

 

Frist for å komme med innspill til KPA 2024-2036: 5. februar 2023.