Coronaviruset har fått navnet SARS-CoV-2

Coronaviruset har fått navnet SARS-CoV-2

Virussykdommen er ennå ikke kommet til Norge. Vi følger med på smittesituasjonen, og forberedelser på smitteverntiltak ledes av kommuneoverlegen. Vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.

Hva kan tyde på smitte av SARS-CoV-2?

Symptomer: Feber, hoste, pustevansker eller halsvondt (ett eller flere av disse)
 

Sannsynlighet for kontakt med smitten:

 • Hvis du har vært i Kina (fastlandet) i løpet av de siste 14 dager
 • Hvis du har hatt kontakt med person som har påvist smitte
 • Hvis du har pleiet syke eller håndtert prøver fra smittede

Hvis du tror du er smittet:

 • Ring til din fastlege eller legevakta!
 • Avtal eventuell undersøkelse og prøvetaking via telefon.
 • Møt aldri opp uten avtale slik at legekontorene og legevakta er forberedt til å ta imot deg med spesielle forholdsregler. Dette for å beskytte deg, andre og seg selv mot eventuell smitte.

Hvis du er smittet,  vil du om mulig, bli bedt om å holde deg hjemme til du blir frisk. De som trenger sykehusbehandling, blir henvist for behandling. Sykehusene har forberedt seg på mottak av smittede.


Hva kan du selv gjøre?

Husk at generelt vil luftveissykdom gi mindre smitte ved enkle forholdsregler som:

 • Være nøye med håndhygienen.
 • Vask hendene med såpe og vann, generelt oftere enn vanlig.
 • Bruk antibac etter kontakt med mulig smittekilde.
 • Unngå å hoste og nyse på andre.
 • Host eller nys i tørkle eller i albuen.
 • Hold avstand.
 • Reise til deler av Kina er frarådet, se www.FHI.no for konkrete råd om reiser.

Status så langt fra Verdens helseorganisasjon (WHO)

Viruset gir en luftveissykdom med feber, hoste og noen utvikler lungebetennelse. De fleste blir lettere syk, men et stort antall mennesker har også mistet livet. Viruset har smittet fra dyr til mennesker, og det har forekommet smitte fra menneske til menneske. Enkeltpersoner har tatt med seg viruset til andre land. Antall smittede øker fortsatt i Kina. Situasjonen er en internasjonal folkehelsekrise, men det har ikke etablert seg som epidemier utenfor Kina.

Vi mangler fortsatt nærmere kunnskap om virusets egenskaper:

 • Hvor stor er alvorlighetsgraden av viruset?
  Nyhetsbildet viser at friske unge folk stort sett tåler dette godt.
   
 • Hvor lett smitter det?
  Det vi ser så langt er at viruset spres relativt fort.
   
 • Hvordan smitter det?
  Det ser ut til å smitte via kontakt direkte eller via hoste-/nyse-dråper i lufta.