Bredbåndutbygging: Egenandel til Meråker kommune

Bredbåndutbygging: Egenandel til Meråker kommune

Meråker kommune har vedtatt å satse på bredbånd for å sikre næringsliv og husstander best mulig infrastruktur.

Brennbakkan- Dalådal og Gudå ble ferdigstilt i 2021/22. Områdene er vist på kartutsnitt under. 

Utbyggingen er finansiert som et spleiselag med NKOM-midler fra Trøndelag fylkeskommune, bevilgning fra Meråker kommune og utbyggingsbidrag fra leverandør (NTE). Offentlig tildelt støtte til de to utbyggingsområdene er på totalt kr. 4 680 000,-.

Kartusnitt Brannbakkan - Dalådal 

Meråker kommune vil i høst sende ut faktura på kr. 4000,- som egenandel av etableringskostnad til de som har valgt å koble seg til fiberbredbånd. Det ble informert om egenandelen ved oppstart av prosjektet, men dette er nå så lenge siden at det kan være greit å få en påminnelse før regningen dukker opp.

Neste område for utbygging vil bli videre innover Torsbjørkdalen. Dette prosjektet er finansiert etter samme prinsipp som for Brennbakkan-Dalådal og Gudå. Egenandel til kommunen blir på kr. 4000,- også for de husstandene som velger å knytte seg til bredbånd her. Denne egenandelen faktureres etter at Torsbjørkdalen er ferdig utbygd. Det blir sendt eget skriv fra Meråker kommune til de aktuelle husstandene. Der vil det stå utfyllende informasjon.

Kartutsnittet Gudå