Bostøtte

Bostøtte

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

Husbanken har lagt ut informasjon på husbanken.no og i sosiale medier og sendt ut pressemelding. I tillegg har vi informert brukerorganisasjoner som Pensjonistforbundet og Funksjonshemmedes forening. Men vi trenger også hjelp fra kommunene for å nå ut til potensielle søkere, og håper dere vil bidra til at flere søker bostøtte.

Inntektsgrensene har økt som følge av at boutgiftstaket har økt. Det betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte per måned i perioden april til oktober. Søkerne får beskjed om at økningen er midlertidig i vedtaksbrevene fra og med april.

Tabell for grenseverdier er oppdatert i bostøttesystemet, og kalkulatorene er også oppdatert med nye satser.

Søk bostøtte her

Med hilsen

Husbanken