Besøk på sykehjemmet, Søgardsjalet 2 og trygdeboliger.

Besøk på sykehjemmet, Søgardsjalet 2 og trygdeboliger.

Fra kl 16.00 lørdag 25.09.21 kan pasienter ved sykehjemmet, trygdeboliger og og Søgardsjale II ta imot besøk uten at dette må varsles på forhånd eller registreres.

Vi ber om at alle som kommer på besøk følger de generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene.. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Her kan du lese FHIs smittevernråd for befolkningen

Ikke kom på besøk dersom du har fått påvist covid-19 og er i isolasjon.