Beitesesongen er i gang - Meråker kommune

Beitesesongen er i gang

Beitesesongen er i gang

Meråker kommune minner om at hus- og hytteeiere har ansvar for at gjerder og bygninger ikke skal være til fare for vilt eller beitedyr. 

Ved uhell skal dyreeier og/eller politi varsles umiddelbart. Foreløpig er det en fin og rolig beitesesong både for rein og bufe i Meråker.

Ved spørsmål om bufe, kontakt beitelagsleder Oddbjørn Kaasa.

Telefonnummer: 995 55 588

Fortsatt god sommer!