Åpen Dag på Fides

Åpen Dag på Fides

Invitasjon til Åpen Dag på Fides - en Arbeids og Inkluderingsbedrift

Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA

Varig tilrettelagt arbeid skal gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver, og skal tilby personer arbeid i en virksomhet som oppfyller kravene i § 14-5, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.


Hva innebærer egentlig VTA, og hva er tilbudet i kommunen på dette?

For å bli bedre kjent med hva VTA-tiltaket i kommunen er, har vi gleden av å invitere deg/ dere til Åpen Dag hos
- Bedrift: Fides Meråker
- Dag/ dato: Onsdag 03.11.21.
- Tid: kl 0900 – 1200
- Sted: Torsbjørkveien 60, Meråker

Næringsforeningen i Værnesregionen


Her vil Fides og NAV gi informasjon om VTA-tiltakene, og du/ dere vil får et nærmere innblikk i hvilke arbeidsoppgaver som tilbys VTA-deltakerne/ VTA-ansatte.

Du/ dere er velkomne i løpet av tiden vi har avsatt, men vil anbefale at du ikke kommer senere enn kl 1100 for å få med deg nødvendig informasjon og ha tid til å besøke de forskjellige tilbudene Fides har i Meråker. Du vil få mer informasjon om gjennomføring og praktiske opplysninger når du/ dere kommer.

Vi vil sørge for nødvendige smitteverntiltak, og legger inn et forbehold om avlysning hvis smittesituasjonen skulle hindre oss i å gjennomføre arrangementet. I denne sammenheng ønsker vi at du/ dere melder tilbake hvem som kommer slik at vi har en oversikt over antallet.

Vel møtt til Åpen dag!