Anmodning om bruk av munnbind

Anmodning om bruk av munnbind

Alle som skal besøke Meråker sykehjem, Søgardsjalet 2, omsorgsboliger/trygdeboliger og andre kommunale helsetjenester anmodes om å bruke munnbind. 

Anmodningen kommer på bakgrunn av den nasjonale anbefalingen om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.