Andre opptak barnehage

Andre opptak barnehage

Søknadsfrist for opptak i Egga/Tollmoen barnehager er 01.11.22

Du søker barnehageplass via vårt elektroniske søknadsskjema. 

Søk barnehageplass her

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til barnehagestyrerne.

Kontaktinformasjon: 

  • Telefonnummer til styrer på Egga barnehage: 99018072 
  • Telefonnummer til styrer på Tollmoen barnehage: 40840295