Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Vil du bli meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer?
Hopp til hovedinnhold

Vil du bli meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer?

 Som meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer tar du samfunnsansvar på et viktig område. Bor du i Meråker, er mellom 21 og 70 år og er samfunnsengasjert, hører vi gjerne fra deg. Det er ingen krav til faglig bakgrunn.

​Meråker kommunestyre skal innen 1. juli velge nye meddommere til Inntrøndelag tingrett, lekdommere til Frostating lagmannsrett, jordskiftemeddommere til Sør-Trøndelag jordskifterett og foreslå skjønns-medlemmer overfor Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Med hjemmel i domstolslovens § 67 oppfordres med dette kommunens innbyggere til å foreslå kandidater. Om du selv ønsker å være meddommer mv. eller om du kjenner noen som er egnet, kan du fremme forslag innen 18.04.2016 via e-post eller pr. post.

Postadresse: Meråker kommune, Rådhuset, 7500 Meråker, e-post: postmottak@meraker.kommune.no
Domstolslovens har i § 64 – 78 nærmere regler om hvem som er valgbare og om hvem som kan kreve seg fritatt.

Hva er en meddommer ?
Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelse i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste saker varer fra en til tre dager, enkelte noe lenger.

Rettigheter
Domstolloven stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregistret i Meråker kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige språkkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Mer informasjon 
Du kan lese mer om det å være meddommer på www.domstol.no/lekdommer.

Oppdatert: 05.04.2016 07:09
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712