Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Viktig informasjon om grunnskoleskyss
Hopp til hovedinnhold

Viktig informasjon om grunnskoleskyss

 Alle som mener seg berettiget må søke om grunnskoleskyss fra og med skoleåret 2018/2019

​Frist for søknad om skoleskyss 10. mars hvert år.

Som elev i grunnskolen kan eleven ha krav på fri skyss til og fra skolen hvis eleven bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har:
• over 2 km gangvei i 1. klasse
• over 4 km gangvei i 2. - 10. klasse
• sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole
• særlig farlig eller vanskelig skolevei. 


Søknadsfrist 10.03.2018.
 
NB! Ved endring av skyssbehov i løpet av skoleåret så må ny søknad fylles ut.

T:kort skole

I forbindelse med fylkessammenslåingen 1. januar 2018 vil det f.o.m. skoleåret 2018/19 være AtB som har ansvaret for skoleskyssen også i Meråker kommune. Dette medfører noen endringer i forhold til tidligere, blant annet vil det fra skolestart i august bli innført t:kort skole.

Alle elever som har rett på skoleskyss, og skal benytte buss, får tildelt et elektronisk reisebevis – t:kort skole. Dette er billetten til elevene, og skal brukes på bussen hver dag til og fra skolen.
Skolekortet følger eleven gjennom hele grunnskolen.

 Nyttig informasjon finnes på:

• www.AtB.no/skoleskyss
• www.tryggtrafikk.no/tema/skole/skoleskyss
​​
Oppdatert: 16.02.2018 09:04
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712