Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Hopp til hovedinnhold

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Søknadsfrist 8. desember 2017.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke? Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfrist: 8. desember 2017
Informasjon og søknadsskjema: www.bufdir.no​

Ta kontakt med kulturadministrasjonen for veiledning og bistand.

Oppdatert: 24.11.2017 08:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712