Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Oppheving av totalforbud mot åpen ild utendørs
Hopp til hovedinnhold

Oppheving av totalforbud mot åpen ild utendørs

 fra og med tirsdag 19.06.18 kl 15.00.

Med bakgrunn i de siste dagers nedbør og reduserte skogbrannfare oppheves totalforbudet mot åpen ild utendørs i Meråker Kommune, innført 29.05.18, fra og med tirsdag 19.06.18 kl 15.00.
 
Brannvesenet minner allikevel om:
• Det er i tidsrommet 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
• Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
• Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
 
Dette ihht «Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015» § 3, første, andre og tredje ledd.
 
Med vennlig hilsen
Håvard Nicolausson
Brannsjef
Oppdatert: 19.06.2018 09:05
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712