Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Møte i Trafikksikkerhetsutvalget Meråker
Hopp til hovedinnhold

Møte i Trafikksikkerhetsutvalget Meråker

 Tid: Tirsdag 4.4.2017, kl. 07.30-13.00.

Sted: Meråker kommune, oppmøte utenfor rådhuset for befaring. Etter befaring blir møte på møterom Feren (kommunestyresalen).

Befaring: Felles busstransport til ulike områder/punkter i Meråker med tanke på vurdering/diskusjon av trafikksikkerhet. Antar å være ferdig med befaring slik at vi starter møte inn kl. 10:00.

Befaringen vil basere seg på tiltakslisten i Handlingsplanen for trafikksikkerhet i Meråker kommune 2016-2020, kapitel 6.3. og 6.4..

Husk refleksvest/jakke til befaringen.

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 10:30.


Saksliste:
8/17 - Godkjenning av innkalling og saksliste
9/17 - Gjennomgang av referat fra møtet 17.01. 2017
10/17 - Referat fra informasjonsmøte med Statens vegvesen 10.03.2017.                        Momenter fra befaringen tas opp under denne saken.
11/17 - Referatsaker. Møter, søknader, henvendelser som er foretatt siden forrige              møte. Er lagt ved to saker til orientering. Søknader på                                        «trafikksikkerhetsmidler 2017» vil bli referert til i møte
12/17 - Innkommende saker. Pr. 27.03.2017, er det ingen innkommende saker
13/17 - Eventuelt
14/17 - Neste møte​


Oppdatert: 29.03.2017 12:30
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712