Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Velkommen til folkemøte om landbruksplan!
Hopp til hovedinnhold

Velkommen til folkemøte om landbruksplan!

 Tid/sted: Torsdag 2.3.2017 kl: 19.00, kommunestyresalen, Rådhuset.

Meråker kommune skal utarbeide en landbruksplan for kommunen innen 2017. I den forbindelse blir det satt opp tre ulike møter med forskjellige temaer for hvert møte. Hvert tema skal ha to møter, første møte blir aktuelle organisasjoner/representanter for næringen invitert til en «Workshop/idedugnad» for å komme fram til forslag på tiltaksplan. Når et forslag til tiltaksplan er laget blir det invitert til et folkemøte for det aktuelle tema, hvor alle interessenter kan komme med innspill, og tiltaksplanen blir godkjent.

Første idedugnad er gjennomført, med tema - Tradisjonell jordbruksproduksjon, tilleggsnæringer, bruksstruktur, arealbruk (innmark) og rekruttering.

Nå inviteres det til folkemøte, åpent for alle interesserte, hvor forslaget til tiltaksplan, på aktuelt tema, vil bli lagt fram. Interesserte kan komme med innspill og deretter vil man godkjenne tiltaksplanen.

Her er forslag til tiltaksplan: Tiltaksplan del 1.pdfTiltaksplan del 1.pdf 

Vel møtt!

Arbeidsgruppen for landbruksplan: Kjetil Aarbakke, Guri L. Kaasa, Erland Sende, Magnus Ness og Jannicke LarsenOppdatert: 20.02.2017 10:28
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712