Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Meråker kommune tar i bruk digital service- og beredskapsvarsling via sms
Hopp til hovedinnhold

Meråker kommune tar i bruk digital service- og beredskapsvarsling via sms

 Denne løsningen varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

​Når blir systemet brukt?
Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmes-sig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemel-dinger eller andre forhold som krever rask informasjon eller god service.

Hvordan finner vi deg?
Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

Privatpersoner:
Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kon-taktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen her-fra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her.

Bedrifter:
Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppfø-ring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

Tilleggsregister:
Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Har du ikke blitt varslet?
1) Er du folkeregistrert på din adresse?
2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?

Hva kan du gjøre?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er
konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her:
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter
Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.
Eksempler:
 Sykehus og medisinske sentre
 Alders- og sykehjem
 Lege og tannleger
 Barnehager og skoler
 Næringsmiddelprodusenter
 Restauranter og kafeer
Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister:
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål
For nærmere informasjon se også Framweb.no

Hvordan virker varslingen?
Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fast-telefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre mel-dingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?
Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fraDifis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet.
Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her


Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".


Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?
varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjel-de barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:
• Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
• Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
• Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
• Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.


Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?
Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?
På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnum-mer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for of-fentlig forvalting». Slik gjør du:
• Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
• Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
• Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
• Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Oppdatert: 30.04.2019 15:03
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712