Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Adresseringsprosjektet - høringsuttalelser
Hopp til hovedinnhold

Adresseringsprosjektet - høringsuttalelser

 Etter høring om veinavn har det kommet inn flere uttalelser. Disse kan du lese her

Les høringsuttalelsene og mer om prosjektet her..

Høringsrunden angående vei og områdenavn i Meråker er over. I løpet av perioden de har ligget ute til høring har det kommet 18 innspill angående veinavn, og 6 innspill på områdenavn.

Innspillene, samt Stadnamnutvalget sin vurdering legges nå ut for offentlig innsyn.
Hvis noen har kommentarer i forhold til innspillene, eller vurderingene til stadnamnutvalget ber vi dem sende mail til: havard.tidemann@meraker.kommune.no innen 31. august.
På dette viset får vi bredest mulig grunnlag i saken før den blir lagt frem for komitèen for Skole, oppvekst og kultur, og senere til kommunestyret.

Høringsforslagene samt innspillene sendes også til navnekonsulenttjenesten hos Statens kartverk for deres uttalelse.
Etter deres uttalelse legges saken frem for Komitèen skole, oppvekst og kultur, og deretter opp i kommunestyret for endelig vedtak.

Oppdatert: 21.07.2014 13:19
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712