Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Veiadresser i Meråker
Hopp til hovedinnhold

Veiadresser i Meråker

 Arbeidet med adressering i Meråker har stoppet opp grunnet manglende ressurser. Det er usikkert når arbeidet taes opp igjen.

Administrasjonen i samarbeid med kommunens stadnavnutvalg vil i løpet av våren 2012 ha et forslag til navn på en rekke veier i kommunen.
Forslaget skal gjennomgås av navnekonsulenttjenesten ved Statens kartverk før det blir lagt ut til offentlig høring. Vi håper å kunne legge ut høringsforslaget innen sommerferien 2012. Til høringsforslaget vil det bli laget et kartvedlegg som tydelig kartfester de ulike veiparsellene. Forslaget vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside, samt gjort tilgjengelig i papirversjon i kommunens infotorg og ved Meråker bibliotek. Høringen vil bli kunngjort i lokalpressen.
117660202.jpg

Etter gjennomført høring vil saken legges fram for politiske utvalg med endelig vedtak av det enkelte navn i kommunestyret.

Alle boliger og fritidsboliger vil bli tildelt veiadresse. I veiløse områder vil det bli tildelt  områdenavn. I det vei- / områdenavnet er vedtatt, gis den enkelte bolig / fritidsbolig et nummer langs veien / området.
Målet med tildeling av veiadresser er at det blir lettere å finne fram, alt fra utrykningsstyrker, posten, annen vareleveranse,  til personer som skal på besøk.

Mer detaljer informasjon vil komme etter hvert.
Hvis noen har spørsmål til prosjektet så langt, er kommunens kontaktpersoner ;            
·         Kulturkontoret ved Håvard Tidemann eller
·         Kart-og oppmålingsavd. Ved Arild Overrein
 
Oppdatert: 19.11.2012 09:28
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712