Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

 Oppstart av reguleringsarbeid i Fagerlia hyttefelt i Meråker kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid i Fagerlia hyttefelt, på eiendommen 13/32 i Fagerlia, Meråker kommune.

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:
  • Revisjon av gjeldende reguleringsplan - med stadfestelse av dagens situasjon og endringer fra opprinnelig plan.​
  • Interne adkomstveier
  • Revisjon av planbestemmelsene 
Planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnitt under.
Fagerlia, kartutsnitt.jpg

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet bes det om en skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 7-2016.

Innspill sendes helst pr. mail til adressen: ​geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr. post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal. 

Oppdatert: 20.01.2016 09:25
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712