Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Vær oppmerksom og vis hensyn når du ferdes i utmark
Hopp til hovedinnhold

Vær oppmerksom og vis hensyn når du ferdes i utmark

 I disse dager blir bufe sluppet på utmarksbeite, og tamrein og hjortevilt har startet kalvingsperioden. De fleste viltartene har sin yngleperiode.

Det er viktig at alt vilt, tamrein og bufe ikke blir utsatt for ekstra stress, og det henstilles om at det tas hensyn til dette når man ferdes i utmark. bilde utmark.JPG


Vi minner alle hundeiere om at fra og med 1. april til og med 20. august så skal hund bli holdt i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Vi håper hundeeiere overholder disse bestemmelsene, slik at vi unngår uheldige episoder.

Vi setter stor pris på om folk melder i fra ved funn av skadet eller dødt hjortevilt/bufe/rein, og også om man ser hunder som ikke er i bånd eller e​r forsvarlig inngjerdet/innestengt. 

Meråker Beitelag               Reindriftsnæringa i Meråker            Meråker kommune
​v/Geir Arve Krogstad             v/Laila M. Bergstrøm                    v/Anne Haneborg
Tlf: 926 89 948                        Tlf: 970 63 580                            Tlf: 928 52 488
Oppdatert: 09.06.2016 14:31
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712