Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - SLT - samordning av lokale rus-og kriminalforebyggende tiltak
Hopp til hovedinnhold

SLT - samordning av lokale rus-og kriminalforebyggende tiltak

 SLT er en samordningsmodell for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid.

​Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Forebygging av kriminalitet henger ofte sammen med samfunnets generelle forebygging.

SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Modellen griper inn i alle nivå fra ledelse til utførernivå i politi og kommune. 
SLT arbeidet forankres i Politiråd, som er styringsgruppe for SLT. SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.
 
Barn og unge som målgruppe
Samarbeidet omfatter alle deler av befolkningen, men innsatsen skal primært rettes mot barn og unge i alderen 0-25 år og deres foreldre/foresatte.
 
Hovedmålet er å samordne ressursene for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Dette arbeidet tilpasses lokale behov i tett samarbeid med SLT-arbeid og folkehelsearbeid i Værnes-regionen.
 
Koordinator
SLT-koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt. Koordinatoren skal initiere tiltak, legge til rette for, og være pådriver for et godt samarbeid.
 
 
 

​SLT - koordinator i Meråker kommune

Eva Eilertsen

Telefon: 96 94 42 72

eva.eilertsen@meraker.kommune.no

 
 
Oppdatert: 05.09.2018 08:03
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712