Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Oppstart av reguleringsarbeid
Hopp til hovedinnhold

Oppstart av reguleringsarbeid

 Varsel om oppstart av planarbeid for felt 4.3 i Fagerlia, eiendom 49/1, Meråker kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for felt 4.3 i Fagerlia, eiendom 49/1, Meråker kommune. Forslagstiller er AS Meraker Brug. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeid er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl §4-2.

Innholdet i detaljreguleringsplanen vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel vedtatt i 2015 og flatereguleringsplan for øvre del av Fagerlia vedtatt i 2007.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere nye tomter for fritidsboliger inkl. adkomstveger og friområder/grøntstruktur på det som i flatereguleringsplanen er angitt som F.4.3. I øvre del av planområdet (angitt som K1 i flatereguleringsplanen) vil det bli anledning til å bygge andelshytter/utleiehytter.

For evt. innspill til eller opplysninger om planarbeidet kontaktes: Norconsult AS v/ Arealplanlegger Gunhild Kvistad tlf. 98 66 57 38 / e-post: gunhild.kvistad@norconsult.com eller AS Meraker Brug v/ Jakob Haugen tlf. 99 23 25 33 / e-post: jakob@merakerbrug.no 

Ytterligere info om Fagerlia Hyttefelt se www.merakerbrug.no 

Frist for innspill til planarbeidet er 25.02.2016.​

Kartutsnitt: 

kartutsnitt.JPG


Oppdatert: 21.01.2016 12:25
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712