Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Oppheving av forbud mot åpen ild utendørs i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Oppheving av forbud mot åpen ild utendørs i Meråker kommune

 Med bakgrunn i de siste dagers nedbør og generelle utvikling oppheves forbudet mot åpen ild utendørs i Meråker Kommune, innført 16.05.17, fra og med tirsdag 23.05.17.

Brannvesenet minner allikevel om: 

  • Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
  • Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
  • ​Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Dette ihht «Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015» § 3, første, andre og tredje ledd.

Oppdatert: 23.05.2017 07:38
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712