Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Liv laga - konferansen 2011
Hopp til hovedinnhold

Liv laga - konferansen 2011

 Miljøverndepartementet inviterer til en konferanse om hvordan vi skal ta vare på naturmangfoldet for framtida. Konferansen går av stabelen 28. mars i Oslo og påmeldingsfrist er 23. mars.

​Liv laga-konferansene har som mål å gi kunnskap om naturmangfold og inspirere til handling for å ta vare på naturen vår. Konferansen skal trekke linjer fra internasjonale vedtak til nasjonal og lokal oppfølging og handling. Konferansen skal blant annet presentere kunnskap og verktøy for å nå målsettingene, vise eksempler på hva kommuner har gjort for å ta vare på naturen og spre kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringer og naturmangfold.

FNs konvensjon om biologisk mangfold vedtok på naturtoppmøtet høsten 2010 en ny strategi for verdens naturmangfold. Den skal gjelde i perioden 2011-2020 – som er naturens tiår. Målet er at tapet av biologisk mangfold skal stanses og at verdens økosystemer skal være robuste innen 2020. Dette målet skal følges opp nasjonalt. Erik Solheim vil presentere målsettingene som vi skal jobber for å nå frem mot 2020. I Norge er naturmangfoldloven et av de viktigste verktøyene for å ta vare på naturen. Sektorer, kommuner, fylker, nærings- og interesseorganisasjoner har sentrale roller i dette arbeidet. Konferansen skal gi faglig oppdatering og inspirasjon til disse gruppene. Konferansen er også åpen for andre interesserte.

Se konferansens hjemmeside for program og påmelding.
Oppdatert: 09.03.2011 08:33
Tjenestebeskrivelser
Aktuelle sider
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712