Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Kurs - Trygge og trivelige arrangementer for alle
Hopp til hovedinnhold

Kurs - Trygge og trivelige arrangementer for alle

 I kommune Frosta, Meråker, Tydal, Selbu, Malvik og Stjørdal er det mange ulike små og store arrangement i løpet av året. Vi har mange forsamlingslokaler og ulike aktører som samler folk for sosialt fellesskap og hygge.

Som arrangør er det mange lover og regelverk man må ta hensyn til. Et arrangement krever godt forarbeid, god planlegging og mange frivillige som tar i et tak for at arrangementet skal kunne gjennomføres og bli vellykket

Et vellykket arrangement handler mye om opplevelsen gjesten og den frivillige hjelperen sitter igjen med. Et godt gjennomført og trygt arrangement fører ofte til at gjestene kommer på neste arrangement, samt at den frivillige også takker ja til å bidra seinere. Fornøyde gjester og hjelpere er den beste markedsføringa et arrangement kan ha.

For å trygge arrangører og frivillige i planlegging og gjennomføring inviterer kommunene i samarbeid med frivilligheten, Stjørdal brann og redningstjeneste, Værnes lensmannsdistrikt og Kompetansesenter rus til felles kurskvelder der det blir gitt nyttig og nødvendig informasjon om lover, regler og ulik kunnskap for sikre og trygge arrangement. Det vil blant annet bli gitt informasjon om brannsikkerhet, generell sikkerhet, førstehjelp, ansvarlig alkoholhåndtering og rutiner og krav rundt søknad på skjenkeløyver. Representanter fra de ulike tjenestene vil være til stede på kurskveldene. 

I 2019 er det planlagt følgende kurskvelder: 

​For forsamlingslokaler i kommunene: 
Dato: 4.april
Tidspunkt: 18.00-21.00
Sted: Lånkehallen
 
​For større arrangement i kommunene:
Dato: 9.mai 
Tidspunkt: 18.00-21.00
Sted: Kommunestyresalen, Selbu kommune
 
Gjennom denne felles kompetansehevinga håper vi å gjøre alle arrangement i våre kommuner Trygge og trivelige for alle,- både besøkende, medhjelpere og drivere.

Vi anbefaler spesielt den/ de som har ansvar for utleie av lokaler, ledere for arrangement, sikkerhetsansvarlige, arenaansvarlige, ansvarlige for frivillige og møte på kurskveld. 

Det blir også satt av tid til mingling og utveksling av nyttig erfaring.
 

​For spørsmål og/eller påmelding, kontakt: 
 
kari.jorgensen@varnesregionen.no
eller
kari.m.christensen@stjordal.kommune.no​
 Oppdatert: 14.03.2019 14:48

 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712