Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Jaktiværnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Jaktiværnesregionen

 Tirsdag 15/10 møttes kommunene Meråker, Selbu, Malvik og Stjørdal, og det meddeles med dette at ”Jaktiværnesregionen” nå er offisielt lansert.

​Jaktiværnesregionen er en utvidelse av stjørdalsprosjektet ”jaktistjordal” som ble startet i 2011, og som nå utvides med 3 nye kommuner under nettportalen www.jaktiværnesregionen.no.
Dette er en milepæl og svært gledelig! Gjennom Jaktiværnesregionen får vi tilrettelagt og utvidet for et større jegerforum med mange flere smårovviltjegere som også vil rapportere felt vilt og dele erfaringer online gjennom nettportalen. Fremover kan vi følge med jakttrykket til enhver tid i regionen. Alle vet at det oppfordres til innsats over store arealer for å kunne få ønskede effekter av forvaltningsmål.  Når vi nå utvider fra 923 km2 til 3601 km2 og med alle aktive jegerne som sogner til denne regionen, så har vi tro på at det vi jobber med kan gi spennende og ønskede effekter i faunaen vår. Utvidelsen tror vi vil gi økt rekruttering, interesse, kunnskap og status for jakt og fangst på smårovvilt. Artene det fokuseres på er først og fremst rødrev, mår, mink, røyskatt, ravn og kråke.


Portalen inneholder som tidligere et diskusjonsforum der brukere kan diskutere og lære av hverandre, her kan det enkelt lastes opp bilder og opprettes grupper. Videre er det laget et rapportskjema for den enkelte kommune og en fellingsbørs som viser ”siste rapporter”, ”10 på topp” og ”felling pr. art” for den enkelte kommune.  Vi har fått med oss alt av innholdet fra den tidligere nettportalen jaktistjordal over til jaktiværnesregionen som betyr at det allerede ligger mye interessant stoff her. Nytt er det at portalen nå er tilpasset nettbrett og smarttelefoner og er bygd for framtiden. 
Jaktiværnesregionen har organisert seg gjennom et styre der personer fra hver kommune er representert. Videre har hver kommune etablert en lokal organisering som er ansvarlig for å øke interessen, rekruttering og status for jakt og fangst på smårovvilt i sin kommune.
Kontaktpersoner for de ulike kommunene er
Stjørdal kommune:   Ivar Rimul tlf: 900 81 530
Meråker kommune:  Anne Haneborg tlf: 928 52 488
Selbu kommune:  Rune Garberg tlf: 900 80 853
Malvik kommune:  Lars Slettom tlf: 982 09 769

Oppdatert: 23.10.2013 10:17
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712