Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Fremdeles SMIL, NMSK og grøftemidler tilgjengelige for 2013
Hopp til hovedinnhold

Fremdeles SMIL, NMSK og grøftemidler tilgjengelige for 2013

 

Oppsummering av årets bruk av tilskuddsmidler.

For 2013 er det igjen 50 000,- kr av SMIL - midler, og 80 000,- kr til grøfting.

For både SMIL - midler og grøftetilskudd vil det holde med å komme med konkrete planer nå i 2013 for å få tilsagn om midlene. Det praktiske arbeidet må da utføres av 2 – 3 år. Krav til grøfting er minimum 200 m grøft, minsteareal 3 daa (tilskudd 15 kr/m).

For 2014 er det pr i dag signalisert få prosjekter. Det søkes om SMIL- midler i 2014, på samme nivå som for 2013. Det er en forestående Landbruksplan i Meråker. Landbruket vil komme aktivt tilbake med større fellesprosjekter etter at ny landbruksplan er vedtatt.

Angående NMSK-midler for 2013 er det fortsatt igjen litt over 90 000,- kr. Ut fra arbeid som er utført og som foregår i kommunen, som det ikke er kommet søknader på ennå, vil Meråker kommune ligge an til å ha brukt opp tildelte NMSK midler for 2013. Anslår at det kan være igjen 10 – 20 000,- kr av tildelt midler. Skogeiere som har bestand de ønsker å utføre ungskogpleie på nå før 1. desember bør melde dette inn så raskt som mulig til kommunen, og få arbeidet utført.

Signaler fra næringsorganisasjonene og grunneiere er et ønske om at tilskudd til planting og ungskogpleie økes i 2014. Tilskuddssatsene i Meråker er i det lavere sjiktet sammenlignet med andre kommuner i regionen. I 2013 var tilskuddet til planting inntil 20 % av kostnaden, maks 1 kr/plante og maks 150 kr pr daa, og for ungskogpleie (G11 og høyere) inntil 50 % av kostnadene, og inntil 175 kr/daa.

Forslag for 2014 for planting er inntil 20 % av kostnadene, maks 1,20 kr/plante og maks 200 kr/daa, og for Ungskogpleie inntil 50 % av kostnadene, og inntil 200 kr/daa. Økningen i tilskuddssatsene vil kreve at de lokale retningslinjene for bruken av NMSK-midler må revideres. Endelig vedtak vedrørende tilskuddssatsene vil avhenge av hvor mye NMSK midler som blir stilt til disposisjon for Meråker. Videre ble 20 000,- av NMSK midlene foreslått brukt til å dekke årlig kostnad til pådriverprosjektet Nidaros (årlig kostnad ca 30 000,- kr). Det ble i møtet signalisert aktivitetsnivået på ulike tiltak i skogbruket for 2014 (planting, ungskogpleie, veibygging, tynning, drift med taubane, lang transport o.a.). Dette vil bli lagt inn i kommunens tiltaksstrategi for skogmidler 2014 til Fylkesmannen.

Søknadsfrist for alle midlene i 2013 er 25. november 2013.

 

Oppdatert: 04.11.2013 12:20
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712