Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - E-resept i Nord-Trøndelag
Hopp til hovedinnhold

E-resept i Nord-Trøndelag

 Arbeidet med å innføre e-resept i Nord-Trøndelag starter onsdag 30. mai. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

E-resept er til nå innført i Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Finnmark, Troms og Nordland samt i store deler av Vestfold og Telemark. Alle apotek i Nord-Trøndelag vil kunne ekspedere e-resepter fra 30. mai.

Bandasjister og legekontor benytter e-resept fra denne datoen eller så snart de har gjort nødvendige forberedelser. De fleste vil være i gang i løpet av noen uker.

Der e-resept er innført ekspederes fortsatt gyldige papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.


Økt sikkerhet
Den nye ordningen blir godt mottatt både av befolkningen, leger, apotek og bandasjister. E-resept gir tryggere og enklere rutiner og øker pasientsikkerheten.

- Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept.

Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Videre innføringsplan

Uken etter oppstart i Nord-Trøndelag går man i gang med e-resept i Sør-Trøndelag. Ordningen vil da være i bruk i halvparten av landets fylker.

Møre og Romsdal, Oslo og Akershus starter til høsten mens de øvrige fylkene kommer tidlig i 2013, opplyser Anne-Lise Härter.

Fakta om e-resept

•    E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av             IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.
•    Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
•    Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
•    Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.
•    E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre       utnytting av samfunnets ressurser.
•    Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter.
•    E-resept innføres i legekontor, ved legevakter, i apotek og hos bandasjister.
•    Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotekene klare til å ekspedere
     e-resepter.
•    Enkelte sykehusapotek starter litt senere enn øvrige apotek.
•    Bandasjister og leger tar i bruk e-resept fra innføringsdatoen eller når de           tekniske forholdene er tilrettelagt.
•    Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan det i bruk
•    Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013
.•    På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leder Helsedirektoratet prosessen med nasjonal innføring av e-resept. Helsedirektoratet samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
•    Tjenesten ”Mine resepter” er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.
•    Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
•    Publikum finner mer informasjon på www.helsenorge.no/eresept.
•    Helsepersonell kan lese mer på www.eresept.no.
•    Nettstedene viser også dato for innføring av e-resept i kommunene
Oppdatert: 01.06.2012 09:57
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712