Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - E-coli infeksjon i Meråker
Hopp til hovedinnhold

E-coli infeksjon i Meråker

 

Der er nå, 31.01.2014 ikke lengre holdepunkt for e-coli infeksjon, EHEC hos barn i barnehagen eller skolen i Meråker.

Knut Furuseth, smittevernlege
kommuneoverlege

 

For å kunne være på den sikre siden, for å kunne ha best mulig oversikt og for å kunne reagere hensiktsmessig så ønsker vi å informere om det som er igangsatt og det som skal følges opp i forbindelse med at det er påvist e-coli tarminfeksjon hos et barn i vår kommune. 

Det ser heldigvis ut til å være en mild variant av e.coli-infeksjon, EHEC. Det viktige er derfor forebyggende tiltak og at foreldre tar kontakt i fall det skulle dukke opp nye tilfelle. 
Det er ingen grunn for å stenge barnehage/ skole/aktivitetstilbud til barn eller begrense aktiviteter. De vanlige anbefalinger gjelder; at barn med infeksjonssykdom er hjemme inntil situasjonen er avklart.

Bakgrunn
Det er denne uken påvist ett tilfelle av e-coli utløst tarminfeksjon/diare hos et lite barn i Meråker. Barnet og familien følges opp og det ser så langt ut til å være en mild variant av EHEC, det vil si uten noen alvorlige symptom.
Det viktige fremover er forebyggende tiltak og at foreldre tar kontakt i fall det skulle oppstå nye tilfelle med tarminfeksjon/diare hos barn.
I og med at det dreier seg om et tilfeldig funn og i og med at det er ukjent hvor og hvordan smitte kan ha skjedd, så er det på nåværende tidspunkt heller ikke grunn til å stenge eller holde barn borte fra skole eller barnehage.
Hygienetiltak innskjerpes i barnets barnehage og styrer/barnehagepersonalet vil gi nødvendig informasjon om dette. Videre ber vi om at foreldre tar kontakt med legekontoret slik at avføringsprøver rakst kan tas om det skulle oppstå nye tilfelle av diare blant barn.
Om barna går i barnehage eller på skole er det viktig at barnehagen og skolen også informeres og at barna er hjemme inntil bakgrunn/årsak til tarminfeksjonen/diare er avklart. Legekontoret vil bistå med nødvendig informasjon.

Forebyggende tiltak. Generell informasjon (Informasjon fra Folkehelseinstituttet)
Enkle grep for å forebygge E.coli-smitte:
• all farsemat (kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
• andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
• unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk
• grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt
• oppbevar maten ved kjøletemperatur (+ 4 °C)
• vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
• vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.
Det vises ellers til barnehagens rutiner for god hygiene.

Generell informasjon om E.coli-tarminfeksjon (Fra Folkehelseinstituttet)
E.coli-tarminfeksjon er i de fleste tilfeller ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen gi alvorlig sykdom.
E. coli-bakterier (Escherichia coli) er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Der har de en viktig funksjon for fordøyelsen.
Men det finnes noen grupper av E.coli som ikke finnes i vår naturlige tarmflora og som er årsak til ulike typer tarminfeksjoner hos mennesker.
EHEC er den typen E. coli-bakterie som vi har hørt mest om i media. EHEC-infeksjoner kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom) spesielt hos barn og eldre.
EHEC-bakterien smitter gjennom forurenset kjøtt og kjøttprodukter av storfe, sau, geit, grønnsaker, upasteurisert melk, produkter av upasteurisert melk og drikkevann.
Det kan også smitte ved direkte kontakt med dyr eller indirekte via dyrenes avføring, fra badevann, samt direkte fra person til person gjennom forurensede hender.


Symptomer
EHEC-bakterien kan gi diaré, ofte blodig, med varighet i 4-10 dager. Noe lengre hos barn. Ofte har ikke barna feber, men en generelt dårlig allmenntilstand som slapphet, kvalme og dårlig matlyst.
Noen av de andre E.coli-bakterietypene kan i tillegg til diaré også gi feber.

Behandling av E.coli
Det finnes ikke noe behandling mot selve bakterien, og man skal i utgangspunktet ikke bruke antibiotika. Enkelte studier kan tyde på en forverring av sykdommen ved antibiotikabruk. Antibiotika vurderes kun som behandling dersom det er mistanke om at man har en annen bakteriell infeksjon samtidig.
Når man har diaré får man et betydelig væsketap fra tarmen. Derfor er det viktig å drikke vann når man har diaré. I de mest alvorlige tilfellene kan det være at personer som er smittet av E.coli må legges inn på sykehus for å få væske intravenøst.


Ved de sjeldne tilfellene med EHEC-infeksjon hvor barnet blir  alvorlig syk, så skal behandling skje på sykehus og i slike tilfelle skal det skje raskt.
Barn som har fått påvist EHEC-infeksjon skal ha fem negative kontrollprøver før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Barn som har et husstandsmedlem som har fått påvist EHEC-infeksjon holdes borte fra barnehagen til det foreligger tre negative avføringsprøver fra barnet.


Med vennlig hilsen


Knut Furuseth
kommuneoverlege

Oppdatert: 10.02.2014 15:34
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712