Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Årsmelding 2010
Hopp til hovedinnhold

Årsmelding 2010

 Meråker kommunes årsregnskap og årsberetning for 2010 skal opp til politisk behandling.

Kontrollkomiteen har saken til behandling i sitt møte 11.5.2011, deretter skal formannskapet behandle saken den 18.5.2011 før kommunestyret fatter endelig vedtak i sitt møte 30.5.2011.

Årsmeldingen er dokumentet som skal gi informasjon til det politiske system, kommunens innbyggere og omverdenen for øvrig.
Årsmeldingen er en oppsummering av mange ulike drifts- og utviklingsoppgaver, samt en beretning om løpende forvaltningsoppgaver.

I det kommunale budsjett- og regnskapssystemet er det alltid et mål å styre mot balanse. I 2010 klarte vi ikke det. Vi fikk riktignok ikke noe regnskapsmessig driftsunderskudd som må inndekkes, men det reelle driftsunderskuddet hensyntatt strykninger var likevel på kr 5.573.734,-.

For detaljer viser vi til årsmeldingen som er lagt ut. (NB! Stor fil, 19 MB)
Oppdatert: 12.05.2011 09:40
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712