Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Om offentlig innsyn
Hopp til hovedinnhold

Om offentlig innsyn

 Alle våre saksdokumenter vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn.

Vær oppmerksom på at post til Meråker kommune er offentlige dokument som kan bli lagt ut i offentlig journal på internett, jfr. offentlegloven.
Opplysninger som er unntatt offentlighet vil ikke bli synlig.

Innsyn

Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentlighetsloven. Alle våre saksdokument vil være tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn. Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet, vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

Offentlig postjournal

Postjournalen inneholder en oversikt over all korrespondanse sendt til og fra kommunen. Unntatt fra person saker som elever.
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postjournalen, kun registreringene. Men det er mulig å bestille innsyn i tekstdokumentene.
Postjournalen blir tilgjengelig 3 mnd tilbake i tid.
For innsyn i eldre dokumenter, ta kontakt med arkivet på mail:
postmottak@meraker.kommune.no eller på tlf: 74813200.

 

Innsyn fra 01.02.2013:

Meråker kommune har tatt i bruk ny innsynsløsning fra 01.02.2013.

Innsynsløsning fra 1.2.2013

Brukerveiledning for innsyn i postjournal.pdf (Brukerveiledning er hentet fra Stjørdal kommune)

Innsyn i perioden 08.05.2008 - 31.01.2013:

Denne innsynsløsningen blir tilgjengelig til 01.05.2013

 

Innsynsløsning 8.5.2008 - 31.1.2013

Bruksanvisning Innsyn i postjournal og politiske moetedokumenter.pdf (Bruksanvisning er hentet fra Stjørdal kommune)

 

Politiske saker til behandling

Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt sakliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte i møtekalenderen.

Innsynsløsning fra 1.8.2012

 

NB! komplett møteinnkalling kan ofte være meget store dokumenter som kan være tunge å laste ned.
Møtedokumentene publiseres ca en uke før møtene avholdes.
Møteprotokoller legges ut etter møtet så snart de er godkjent.
Møtedokumenter fra 1.8.2012 er tilgjengelig i innsynsløsninga. Tidligere møtedokumenter kan fås ved henvendelse til utvalgssekretærene eller bestilles på postmottak@meraker.kommune.no
 

Hvordan kreve innsyn?

Fra postjournalen kan man bestille innsyn direkte. Klikk på tittel og du vil da få mere info om denne registreringen, her er det også mulighet for å bestille innsyn. Ønsker du innsyn i hoveddokument og vedlegg bestill kun innsyn i journalpostens dokument nr 1. Om du ønsker innsyn i kun ett eller flere vedlegg, bestill innsyn i de dokumentene du ønsker.

I henhold til offentlighetsloven § 28 kan krav om innsyn også rettes på annen måte, muntlig så vel som skriftlig til Meråker kommune. Kravet bør likevel være rettet mot en bestemt sak eller en spesifikk type saker.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal i hht offentlighetsloven § 29 besvares uten ubegrunnet opphold. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Avslag - klage

Et eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jamfør forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmere beskrevet i offentlighetsloven §§ 31 og 32.

Bruk av offentlig informasjon

Informasjonen det er gitt tilgang til etter offentlighetsloven eller annen lovgivning som gir rett til innsyn i offentlig virksomhet, kan brukes til ethvert formål så fremt ikke annen lov eller retten til tredjeperson er til hinder for det. Offentlighetsloven § 7.

Aktuelle lovverk

Offentlighetsloven

Forskrift til offentlighetsloven

Forvaltningsloven

Arkivloven

Oppdatert: 06.01.2015 15:39
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712