Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Ledige vikariater i Egga og Tollmoen barnehager
Hopp til hovedinnhold

Ledige vikariater i Egga og Tollmoen barnehager

 Søknadsfrist: 1.april 2015

Snarveier: Søknadsskjema

​Vikariat i 80% som pedagogisk leder i Tollmoen barnehage og vikariat i 100% stilling  som pedagogisk leder i Egga barnehage.

Tollmoen barnehage og Egga barnehage er kommunale og ligger i naturskjønne omgivelser i Meråker kommune.

Tollmoen barnehagen  åpnet høsten 2001. Tollmoen barnehagen sin visjon er: «I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære».

Egga barnehage åpnet høsten 2011 og barnehagen har plass til 100 barn. Barnehagens visjon er:
«Med sekken full av gode opplevelser.»

Begge barnehagene har mange flerspråklig barn.

Fakta om stillingene
Med forbehold om godkjenning er det ledig et vikariat i 100 % stilling som pedagogisk leder på Egga, f.o.m. 01.05.2015  t.o.m  01.02.2016, og det er ledig vikariat i 80% stilling som pedagogisk leder i Tollmoen barnehage f.o.m. 03.08.15 t.o.m. 31.06.16.

Krav til kvalifikasjoner
Fortrinnsvis førskolelærer/barnehagelærer, men søkere med annen relevant utdanning kan vurderes. Tilleggsutdanning og praksis er en fordel.
    
Ønskede kvalifikasjoner:
 Er engasjert, positiv, gode evner til kommunikasjon og samhandling, og er løsningsorientert.
 Høy kunnskap om Rammeplanen og evne til å inspirere medarbeidere
 Evne til å sette barns utforskning og delaktighet i sentrum
 Har evnen til å se og ivareta barns behov
 Viser engasjement, tar ansvar og initiativ
 Bidrar positivt i et arbeidsfellesskap
 Tåler hektiske arbeidsperioder
 Er opptatt av barnehagefagets utvikling og er en pådriver i implementering av dette.
 Har evne til å møte hvert enkelt barn ut i fra sine forutsetninger og behov. Vil delta og bidra i barns utvikling og læring.
 Stabil, pliktoppfyllende og lojal.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. 
    
Vi tilbyr
Et hyggelig arbeidsmiljø i en spennende barnehage med sentral beliggenhet i skibygda Meråker. Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i KLP. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
    
Søknad sendes elektronisk. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester, unntatt ved nærmere forespørsel.

Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning, personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

For evt. spm. ta kontakt med styrer Siv Hege Nytrø i Tollmoen barnehage på tlf. 74813375 / 40840295 eller styrer Wenche Pedersen i Egga barnehage på telf. 74813375 / 99450533


Søknadsfrist: 1.april 2015

Oppdatert: 12.03.2015 12:23
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712