Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Arealplan 2014 -2024
Hopp til hovedinnhold

Arealplan 2014 -2024

 Kommuneplanens arealdel vedtatt.

​Kommuneplanens arealdel 2014 – 2024 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtaket omfatter plankartet datert 23.4.2015 og planbeskrivelse med planbestemmelser og retningslinjer versjon 001, 16.4.2015.

Det vises til referat fra meklingsmøte datert 15.4.2015 mellom kommunen og Sametinget og brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 16.12.2014. Alle innsigelser er avklart. Kommunestyret kan egengodkjenne kommuneplanen og hele planen blir gitt rettsvirkning, jfr. plan- og bygningslovens § 11-16.

27.4.15 Vedtak kommunstyret.pdf

27.4.15 Vedtatt plan - beskrivelse / bestemmelser.pdf

27.4.15 Vedtatt innspill KU.pdf

27.4.15 Plankartplott.pdf

 

 

Oppdatert: 24.11.2015 12:03
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712