Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak planer
Hopp til hovedinnhold

Vedtak planer

 Meråker kommunestyre har i møter 30.04.2018 og 14.05.2018 vedtatt følgende reguleringsplaner samt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:

• Kryssende veg over Merakerbanen ved Kvernmoen. - plan ID 2017002
• Fagerlia, felt 6 - plan ID 2016005
• Nustadsenteret II - plan ID 2017009
• Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035​

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Planid 2017002 Reguleringsplan Kryssende veg over Merakerbanen ved Kvernmoen bestående av plankart, bestemmelser og beskrivelser, alle datert 14.12.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Meråker kommune detaljreguleringsplan for Fagerlia, felt 6 - plan ID 2016005.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Meråker kommune detaljreguleringsplan for Nustadsenteret II - plan ID 2017009 med følgende endring:

·         Planområdet for reguleringsplanen endres slik at areal tilliggende gnr/bnr 0021/0233 tas ut av planområdet. Ny plangrense i nord legges langs eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 0021/0233 og gnr/bnr 0022/0050

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 godkjennes Meråker kommune sitt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035, datert 18.april 2018 med de endringer som er forslått under avsnitt «Vurderinger».

Kommunen tar kontakt med aktuelle grunneiere og andre interessenter for å prøve få til et samarbeid om en framtidsrettet utvikling av Meråker sentrum, der trivsel, funksjonalitet og trafikksikkerhet blir vektlagt.

 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.

Kvennmoen overgangsbru Planbeskrivelse.pdfKvennmoen overgangsbru Planbeskrivelse.pdf

Kvennmoen overgangsbru Planbestemmelser.pdfKvennmoen overgangsbru Planbestemmelser.pdf

Kvennmoen overgangsbru Vedtak.pdfKvennmoen overgangsbru Vedtak.pdf

Kvennmoen overgangsbruPlankart.pdfKvennmoen overgangsbruPlankart.pdf

Fagerlia felt 6 Planbeskrivelse.pdfFagerlia felt 6 Planbeskrivelse.pdf

Fagerlia felt 6 Planbestemmelser.pdfFagerlia felt 6 Planbestemmelser.pdf

Fagerlia felt 6 Plankart.pdfFagerlia felt 6 Plankart.pdf

Fagerlia felt 6 Vedtak KS.pdfFagerlia felt 6 Vedtak KS.pdf

Nustadsenteret II Planbeskrivelse.pdfNustadsenteret II Planbeskrivelse.pdf

Nustadsenteret II Planbestemmelser.pdfNustadsenteret II Planbestemmelser.pdf

Nustadsenteret II Plankart.pdfNustadsenteret II Plankart.pdf

Nustadsenteret II Vedtak KS.pdfNustadsenteret II Vedtak KS.pdf

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Vedtak.pdfPlanprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Vedtak.pdf

Planprogram for Kommuneplanens Samfunnsdel 2019-2035.pdfPlanprogram for Kommuneplanens Samfunnsdel 2019-2035.pdf​​​​​​

Oppdatert: 12.06.2018 15:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712