Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Endring av reguleringsplan Vargmyrfeltet planid 2013003
Hopp til hovedinnhold

Endring av reguleringsplan Vargmyrfeltet planid 2013003

 Planadministrasjonen har den 31.05.2018, etter delegert fullmakt fra Formannskapet, sak 104/18, gjort følgende vedtak:

Meråker kommune endrer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gjeldende plankart i reguleringsplan Vargmyrfeltet planid 2013003 i samsvar med søknaden fra Østre Vargmyrfeltet dato 02.10.2017.

 

Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klagen sendes Meråker kommune.

2013003 Vargmyrfeltet endret13032018.pdf2013003 Vargmyrfeltet endret13032018.pdf

Oppdatert: 21.06.2018 15:33
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712