Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak reguleringsplan Fagerlia felt 4.3 planid 2016001
Hopp til hovedinnhold

Vedtak reguleringsplan Fagerlia felt 4.3 planid 2016001

 Meråker kommunestyre har i møte 28.11.2016 vedtatt reguleringsplanen for Fagerlia felt 4.3.

Vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Meråker kommune detaljreguleringsplan for Fagerlia, hyttefelt 4.3, plan ID 2016001 , plankart og planbestemmelser datert 07.04.2016.

 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.


Planbeskrivelse Fagerlia felt 4.3 .pdfPlanbeskrivelse Fagerlia felt 4.3 .pdf

Plankart Fagerlia felt 4.3.pdfPlankart Fagerlia felt 4.3.pdf

Reguleringsbestemmelser fagerlia felt 4.3.pdfReguleringsbestemmelser fagerlia felt 4.3.pdf

Vedtak kommunestyret Fagerlia felt 4.3.pdfVedtak kommunestyret Fagerlia felt 4.3.pdf

Oppdatert: 16.12.2016 12:09
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712