Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak reguleringsplan Fagerlia felt 10
Hopp til hovedinnhold

Vedtak reguleringsplan Fagerlia felt 10

 Meråker kommunestyre har i møte 29.05.2017 vedtatt reguleringsplanen for Fagerlia felt 10.

Vedtak :
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Meråker kommune detaljreguleringsplan for Fagerlia, hyttefelt  10, plan ID 2016004 , plankart og planbestemmelser.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.


Oppdatert: 22.06.2017 08:58
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712